Въпроси и отговори за декларацията по чл. 15 ЗЗБУТ

Въпрос: Следва ли да се подава декларация по чл.15 от ЗБУТ от ООД със съдружници юридически лица?
Отговор: Съгласно указания на министъра на МТСП не подават декларация обединение на търговци без нает персонал, в който участници са само юридически лица


За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент.

Влезте в системата или

Вижте как да се абонирате