Въпроси и отговори на МТСП / Шум

Отговори на въпроси в секцията "Безопасност и здраве при работа" в рубриката "Въпроси и отговори" в официалния сайт на МТСП.
Отговорите се дават от представител на дирекция "Условия на труд, управление при кризи и алтернативна служба".

Пламен Петков: Коя от нормите в наредба №6 следва да се счита за близка или по-висока от допустимите по смисъла на чл.135 на Наредба 7 за за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд.... и може ли понятието дневно ниво на експозиция на шум да се приравни на понятието шумова характеристика на работно място и оборудване?

Дата на задаване на въпроса: 28.1.2011 г. 15:15:22

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент.

Влезте в системата или

Вижте как да се абонирате