Указания по Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

Изх. № 9104/501
София, 25.08.2004 г.

МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

Изх. № 90-04-975
София, 25.08.2004 г.

до
Г-н ИВАН СИМИДЧИЕВ
НАЧАЛНИК НА ДИРЕКЦИЯТА
ЗА НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН
КОНТРОЛ
бул. "Христо Ботев" № 47
гр. СОФИЯ-1606

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент.

Влезте в системата или

Вижте как да се абонирате