ДАМТН: Изисква ли се правоспособност за управление на конзолен кран?

Във връзка с дискусия, възникнала с орган по технически надзор, отправихме запитване до Държавната агенция за метрологичен и технически надзор относно това дали за управление на конзолен кран се изисква правоспособност съгласно Наредба № 1 от 4 март 2002 г. за условията и реда за придобиване и признаване на правоспособност за упражняване на професии по управление на товароподемни кранове и подвижни работни площадки.

Конзолни кранове
БДС ISO 4306-1 Кранове. Речник. Част 1: Общи термини.

Необходимостта от запитването възникна от това, че колегите твърдяха, че конзолните кранове попадат в чл. 2, т. 6 на горната наредба, а именно в групата "машинист на кабелни кранове, дерик кранове и други кранове със специална конструкция".

В отговора на агенцията изрично е посочено, че

Статията е достъпна само за абонати на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА. Абонирай се и получи достъп.

Стани част от стотиците абонати

Получи бърз достъп до експертна информация и документи, които можеш да приложиш веднага! Бъди винаги в час с актуалните нормативни изисквания!

НАЙ-ЧЕСТО ПОРЪЧВАН АБОНАМЕНТ:

Пълен достъп до всички ресурси за 12 месеца

  • Нормативна база
  • Процедури по организация на дейностите по ЗБУТ и образци на фирмени документи (споделен от нас опит).
  • Ръководства с добри практики.
  • Презентационни и обучителни материали.
  • Достъп до специален раздел за опасни химични вещества и смеси.
  • Единствена по рода си услуга - анализ на промени в нормативните изисквания и уведомяване за необходимите стъпки по прилагането им!

СТАНИ АБОНАТ

или

ВИЖ И ДРУГИТЕ НИ АБОНАМЕНТНИ ПЛАНОВЕ

Вашият коментар