Право на удължен платен отпуск за работниците и служителите със загубена работоспособност 50 и над 50 на сто

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

№ 94ЕЕ-154 от 14.05.2012 г. - ОТНОСНО: Ако работниците и служителите със загубена работоспособност 50 и над 50 на сто имат право на удължен платен годишен oтпуск, то тъй като в него се включва основният платен годишен отпуск, какъвто е и отпускът по чл. 319 от Кодекса на труда, то те не биха могли да ползват разликата от 6 работни дни

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент.

Влезте в системата или

Вижте как да се абонирате