Прилагане на гранични стойности шум и вибрации/ Писмо изх. № 74/147 от 27.06.2006 г.

В Наредбата за определяне на видовете работи, за които се установява допълнителен платен годишен отпуск се казва, че "право на допълнителен платен годишен отпуск по чл. 1 имат работници и служители, които извършват работи при които са изложени на експозиция на шум и вибрации над установените норми"

Това писмо на Министерство на труда и социалната политика уточнява кои стойности е необходимо да се вземат предвид като "установени норми".


За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент.

Влезте в системата или

Вижте как да се абонирате