Данъчно третиране на осигурена от работодателя безплатна храна и/или добавки/ Писмо № 04-13-79 от 22.03.2006 г. на МФ

Изх. № № 04-13-79
София, 22.03.2006 г.

Министерство на финансите
Дирекция "Данъчна политика"

До г-н Гълъб Донев
Директор
Дирекция "УТУКАС"
Министерство на труда и социалната политика

На наш 04-13-79/20.02.2006 г.

Уважаеми Г-н Донев,

Относно: Данъчно третиране на осигурена от работодател безплатна храна и/или добавки към нея по чл. 285 от Кодекса на труда

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент.

Влезте в системата или

Вижте как да се абонирате