Писмо Изх. № 50-00-615/11.06.2015 г. на ИА „АА“: Относно предпътните медицински прегледи на водачите, извършващи превоз за собствена сметка

Това становище ни бе любезно предоставено от г-жа Асенова от фирма "Велде България" АД. Фирмата е производител на строителен и мебелен шперплат и плочи от дървесни влакна (фазерни плочи).

Това е писмо на ИА "Автомобилна администрация", в което се изразява становище относно изискването за провеждане на предпътни медицински прегледи на водачите при извършване на превоз за собствена сметка.