Нощен труд – предварителни медицински прегледи/ Писмо изх. № 26-336 от 05.10.2004 г.

ПИСМО ИЗХ. № 26-336 ОТ 05.10.2004 Г. НА МТСП ОТНОСНО: ПРЕГЛЕДИТЕ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ, КОИТО ПОЛАГАТ САМО НОЩЕН ТРУД ИЛИ РАБОТЯТ НА СМЕНИ

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

Съгласно новата ал. 5 на чл. 140 от Кодекса на труда (КТ), работниците и служителите, които полагат само нощен труд или които работят на смени, включващи нощен труд, се приемат на работа само след предварителен медицински преглед, който е за сметка на работодателя.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате активен абонамент.

Влезте в системата или

Изберете своя абонамент