Въпроси и отговори на МТСП/ Изпитване на електрозащитни средства в експлоатация

Из рубриката "Въпроси и отговори" в официалния сайт на МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

Въпрос:
Изпитването на електрозащитните средства (диелектрични ръкавици, боти, фазоуказателни щанги, щанги за поставяне на преносни земни, манипулационни щанги) може ли да се извършва от звена и специалисти на работодателя, по смисъла на чл. 217, ал. 4 от Наредна №7 от 23.09.99 г.?