ДАМТН: Изисквания към лицата, провеждащи курсове за придобиване на правоспособност

При издаване на разрешение за провеждане на курс за придобиване на правоспособност за обслужване на СПО, следва да се спазва следното:

1. По отношение организатора на курса за придобиване на правоспособност.

Чл. 18 от Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО), регламентира обучаващите институции в системата на професионалното образование и обучение, които са:
професионални гимназии; училища по изкуствата; спортни училища; специални училища - възпитателни училища интернати и социално - педагогически интернати; професионални колежи; центрове за професионално обучение; центрове за информация и професионално ориентиране.

Във връзка с изложеното по-горе следва, че възможността уредена в Наредба №1 от 4 март 2002 г., Наредба №2 от 17 януари 2001 г. и Наредба №3 от 17 януари 2001 г. - физически или юридически лица, регистрирани по Търговския закон да извършват курсове за придобиване на правоспособност за обслужване на съоръжения с повишена опасност, противоречи на разпоредбите на ЗПОО, поради което следва да се прилагат разпоредбите на ЗПОО, като нормативен акт от по-висока степен – чл.15, ал.3 от Закона за нормативните актове.

Центровете за професионално обучение трябва да са получили лицензия за осъществяване на професионално обучение от Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО). Лицата желаещи да провеждат курсове за придобиване на правоспособност, следва да бъдат вписани (в регистъра на НАПОО) като център за професионално обучение, предлагащи професия и специалност, съответстващи на съответната правоспособност.

Разрешение за провеждане на курсове за придобиване на правоспособност, следва да се издава само на лица получили лицензия за професионално обучение от НАПОО.

Този материал е от специализираното съдържание на онлайн информационната система ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА.

До него имат достъп само абонатите на системата!

Освен с достъп до тази статия те разполагат още и с:
» Процедури по организация на дейностите по ЗБУТ (стъпка по стъпка).
» Образци на фирмени документи по безопасност и здраве при работа.
» Ръководства с добри практики.
» Презентационни и обучителни материали.
» Достъп до специален раздел за опасни химични вещества и смеси.
» Процедурите и образците са специално разработени от нас!
 Да не забравяме и нашата специална услуга - анализ на промени в нормативните изисквания и уведомяване за необходимите стъпки по прилагането им!

Спести време с експертна информация и практики, които можеш да приложиш веднага!

Направете своя абонамент

За абонати: влезте в системата или обновете Вашия брузър с функцията REFRESH. Ако все още виждате това съобщение, най-вероятно абонаментът Ви е изтекъл, подновете го от тук.

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.
При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.