Списък на професии, специалности и профили от стари списъци на професиите за професионално образование (в техникуми и СПТУ) до 2001 г., с близки професионални компетенции позволяващи участие в експлоатацията и ремонта на пътните превозни средства

І. Средно специално образование (техникум – 4 или 5 години)

1975-1990 г.

Специалности:

Експлоатация и ремонт на автомобили и кари

Двигатели с вътрешно горене

Експлоатация на автомобилния транспорт

Електротехника на автомобилния транспорт

От 1989 г и 1990 г.  до 2000 г.

Специалности:

Експлоатация на автомобилния транспорт

Електротехника на автомобилния транспорт

Автомобили и кари с профил Двигатели с вътрешно горене

Управление на транспортното предприятие с профил: в автомобилния транспорт

Автомобилна електротехника

Технология и организация на автотранспортна техника

Ремонт и експлоатация на автотранспортна техника

Механизация на селското стопанство

ІІ. Средно образование с професионална квалификация ( СПТУ – 3 години)

1975-1990 г.

Специалности:

Експлоатация и ремонт на автобуси и кари

Експлоатация и ремонт на автомобили и кари

Професии:

Машинист на пътно-строителни машини

Автомобилен монтьор и водач на МПС кат. С1

Монтьор на двигатели с вътрешно горене със специалности:

 • Монтьор на трактори /автомобили
 • Монтьор на електро и мотокари

Монтьор на МПС със специалности:

 • Автомобилен монтьор и водач на МПС кат. С
 • Монтьор на ДВГ и водач на МПС кат. С
 • Автокаросерист и водач на МПС категория "С"
 • Автомобилен електромонтьор и водач на МПС кат. С
 • Машинист-монтьор на пътно-строителни машини и водач на МПС категория Т
 • Монтьор на кари и водач на МПС категория "Т"
 • Монтьор на селскостопанска техника и водач на МПС категория "Т"

От 1989 г. и 1990 г до 2001 г.

Професия: Монтьор и водач на МПС със специалности:

 1. Монтьор на автомобили и водач на МПС категория "С" или "В"
 2. Монтьор на кари и водач на МПС категория "Т" или "С"
 3. Автокаросерист и водач на МПС категория "В" или "С"
 4. Монтьор на селскостопанска техника и водач на МПС категория "Т" или "С", или "В"
 5. Монтьор по електрообзавеждане на МПС и водач на МПС категория "В" или "С"

Професия: Машинист-монтьор на пътно-строителни машини и водач на МПС категория Т и С

Професия: Машинист-крановик със специалност

Крановик на багер- кран до 32 т, на кран, монтиран на автомобили, самоходни и несамоходни шасита до 16 т. и водач на МПС категория С (преименувана по-късно на Крановик на кранове, стрелови тип, монтирани на …..)

Професия: Машинист-монтьор на ПСМ и водач на МПС категория "С" или "Т"

Вземете пълен достъп до всички наши ресурси

Направи го лесно
Обучавай професионално
Научи бързо
Проверявай и контролирай