Складове с общо предназначение. Норми за проектиране.

Утвърдени със Заповед № РД-14-03-106 от 25.05.1984 г. на МССУ и МПТПС

Публ., БСА, кн. 7 от 1984 г.

Глава първа.
Общи положения

Чл. 1. (1) Тези норми определят изискванията за проектиране на нови и реконструкция, модернизация и обновление на съществуващи складове с общо предназначение, които за краткост по-нататък ще бъдат наричани "складове".
(2) Нормите се отнасят до проектиране на складове за:
1. хранителни стоки;
2. нехранителни стоки;
3. строителни и горивни материали.

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.
При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.