Складове с общо предназначение. Норми за проектиране.

Публ., БСА, кн. 7 от 1984 г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) Тези норми определят изискванията за проектиране на нови и реконструкция, модернизация и обновление на съществуващи складове с общо предназначение, които за краткост по-нататък ще бъдат наричани "складове"
(2) Нормите се отнасят до проектиране на складове за:
1. хранителни стоки;
2. нехранителни стоки;
3. строителни и горивни материали.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент.

Влезте в системата или

Вижте как да се абонирате