Разпореждане № 93 от 02.12.2015 г. относно влизане в затворени пространства на кораби

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ “МОРСКА АДМИНИСТРАЦИЯ”

За привеждане в изпълнение на препоръките на Международната морска организация, заложени в РезолюцияА.1050(27), и с цел опазване живота и здравето на хората, на основание чл.362 от Кодекса на търговското корабоплаване

РАЗПОРЕЖДАМ:

Забранявам влизане в затворени пространства на кораби, попадащи в обхвата на настоящото разпореждане, без да са изпълнени настоящите изисквания или без да има издаден документ от орган/организация упълномощени да извършват оценка на атмосферата в затворени пространства.

С настоящото се определят реда, задълженията, отговорностите и документирането на изпълнението на процедурите по влизането в затворени пространства на морски търговски кораби.

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.
При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.