Правилник за работата на Националния съвет по условия на труд

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С този правилник се уреждат основните функции, задачи, структурата и организацията на дейността на Националния съвет по условия на труд.
Чл. 2. Националният съвет по условия на труд, наричан по-нататък „Национален съвет“, е постоянен консултативен орган към Министерския съвет за сътрудничество и координация на национално равнище при разработването и осъществяване на политиката за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд.

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.

При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.