Правилник за добиване на правоспособност за машинисти

Обн. ДВ, бр. 20 от 1967 г.

І. ОБЩИ ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Пътните строителни машини, оборудванията за извършване на строителни работи и двигателните им и всички видове термични и водоенергитични машини и съоръжения с мощност над 5 к.с. се обслужват от лица със съответана квалификация и правоспособност, придобита съгласно Правилника за техникумите и професионално-техническите училища и този правилник.
Квалификацията и правоспособността се удостоверяват със свидетелство, издадено от съответното учебно заведение.
2. Съобразно вида на двигателите, машините и съоръженията, машините биват.
- машинисти на пътни и строителни машини, оборудванията и двигателите им;
- машинисти на подемно-транспорни машини и съоръжения;
-машинисти на компресори, подвижни електроагрегати и двигателите им;
-машинисти на термични и водноенергитични машини и съоръжения.

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.

При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.