Правилник за безопасността и хигиената на труда в предприятията на трикотажно-чорапната промишленост

Съгласуван с ЦК на Профсъюза на работниците от леката и хранителната промишленост - Писмо № 353 от 10. IV. 1965 г., и Министерството на народното здраве и социалните грижи - Писмо № 124 от 16. IX. 1964 г.

Комитет по леката промошленост, 1966

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящият правилник по безопасността и хигиената на труда има за цел да осигури безопасни условия на труда в предприятията на трикотажно-чорапната промишленост към Комитета по леката промишленост.
2. Работата в съществуващите предприятия, свързана с изискванията на настоящия правилник, трябва да се провежда от административно-техническото ръководство по планове, съгласно 266-то ПМС от 1953 г.

 

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.

При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.