Правилник по охраната на труда на учащите се при провеждане на производствено обучение и производствена практика

В сила от 10.02.1961 г.

Издаден от Министерството на просветата и културата

Обн. ДВ. бр.12 от 10 Февруари 1961 г.

Настоящият правилник урежда въпросите по охраната на труда на учащите се от всички видове и степени учебни заведения през време на производственото обучение и производствената практика.
Производственото обучение по смисъла на настоящия правилник обхваща учебната и производствената практика, практическата дейност при трудовото и политехническото обучение, както и другите форми на работа, включени в учебните планове и програми, посредством които се осигурява практическата подготовка на учащите се за живота.

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.

При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.