Правилник по техническата безопасност при леене на металите

ПЪРВА ГЛАВА
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящият правилник е съгласуван с Управление „Охрана на труда“ при ЦСПС и е задължителен за всички предприятия, организации, ДЗС, ТКЗС, проектантски и конструкторски организации, научноизследователски институти, учебни заведения и др. независимо на кое ведомство или ведомства са подчинени.
2. Всички изисквания на правилника се отнасят за предприятията, цеховете и участъците, в които са застъпени процесите на леене на метали и сплави.
3. Ако при влизане в сила на настоящия правилник в съществуващите предприятия има отклонения от изискванията на правилника, които не представляват опасност за живота и здравето на хората, и за отстраняването им са необходими големи капиталовложения те се отстраняват в срокове, съгласувани между министерството или ведомството и съответния профсъюз. Когато отклоненията от изискванията на настоящия правилник представляват опасност за живота и здравето на хората, мероприятията се изпълняват независимо от размер а на капиталовложенията.

 

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.

При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.