В-05-04-01 Правилник по безопасността на труда в гражданската авиация

Министерство на транспорта

1989 г.

Правилникът по безопасността на труда в гражданската авиация е предназначен за персонала, който ръководи или извършва работи, свързани с обслужването и ремонта на обекти (техника и съоръжения) и при осигуряване изпълнението на дейности в гражданската авиация.
Правилникът е разработен от Института по въздушен транспорт при ДФ „Българска гражданска авиация Балкан” и е съгласуван с Министерството на народното здраве и социалните грижи, с Министерството на вътрешните работи — ЦУПО, с Транспортната хигиенно-епидемиологична инспекция при Министерството на транспорта и със заинтересованите предприятия на гражданската авиация.
Правилникът е съставен от колектив в състав: к.т.н. инж. Тонко Петков (ръководител), инж. Иван Павлов, инж. Михаил Йорданов, [н.с. инж. Петър Задгорски]

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
РАЗДЕЛ I ПРЕДМЕТ И ПРИЛОЖЕНИЕ

Чл. 1 (1) Цел на настоящия правилник е да регламентира цялостната дейност по осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд (БЗУТ) в Гражданската авиация (ГА) на Република България, на територията на страната, представителствата й извън нея и в летателните апарати както на земята, така и в полетни условия. Правилникът не засяга изискванията, които са предмет на нормативната база, регламентираща безопасността на полетите.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент.

Влезте в системата или вижте как да се абонирате.

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.
При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.