В-05-04-01 Правилник по безопасността на труда в гражданската авиация

Министерство на транспорта

1989 г.

Правилникът по безопасността на труда в гражданската авиация е предназначен за персонала, който ръководи или извършва работи, свързани с обслужването и ремонта на обекти (техника и съоръжения) и при осигуряване изпълнението на дейности в гражданската авиация.
Правилникът е разработен от Института по въздушен транспорт при ДФ „Българска гражданска авиация Балкан” и е съгласуван с Министерството на народното здраве и социалните грижи, с Министерството на вътрешните работи — ЦУПО, с Транспортната хигиенно-епидемиологична инспекция при Министерството на транспорта и със заинтересованите предприятия на гражданската авиация.
Правилникът е съставен от колектив в състав: к.т.н. инж. Тонко Петков (ръководител), инж. Иван Павлов, инж. Михаил Йорданов, [н.с. инж. Петър Задгорски]

Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

РАЗДЕЛ I ПРЕДМЕТ И ПРИЛОЖЕНИЕ

Чл. 1 (1) Цел на настоящия правилник е да регламентира цялостната дейност по осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд (БЗУТ) в Гражданската авиация (ГА) на Република България, на територията на страната, представителствата й извън нея и в летателните апарати както на земята, така и в полетни условия. Правилникът не засяга изискванията, които са предмет на нормативната база, регламентираща безопасността на полетите.

 

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.
При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.