Правилник за работата на Националния съвет по условия на труд

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С този правилник се уреждат основните функции, задачи, структурата и организацията на дейността на Националния съвет по условия на труд.
Чл. 2. Националният съвет по условия на труд, наричан по-нататък „Национален съвет“, е постоянен консултативен орган към Министерския съвет за сътрудничество и координация на национално равнище при разработването и осъществяване на политиката за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате активен абонамент.

Влезте в системата или

Направете своя абонамент