Правилник за дейността на фонд “Условия на труд”

В сила от 01.01.2008 г.

Издаден от Министерството на труда и социалната политика

Обн. ДВ. бр.40 от 18 Април 2008 г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С правилника се уреждат устройството, дейността и организацията на работата на фонд "Условия на труд", наричан по-нататък "фонда".

 

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент.

Влезте в системата или вижте как да се абонирате.