Правилник за безопасността и хигиената на труда в предприятията на трикотажно-чорапната промишленост

Съгласуван с ЦК на Профсъюза на работниците от леката и хранителната промишленост - Писмо № 353 от 10. IV. 1965 г., и Министерството на народното здраве и социалните грижи - Писмо № 124 от 16. IX. 1964 г.

Комитет по леката промошленост, 1966

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящият правилник по безопасността и хигиената на труда има за цел да осигури безопасни условия на труда в предприятията на трикотажно-чорапната промишленост към Комитета по леката промишленост.
2. Работата в съществуващите предприятия, свързана с изискванията на настоящия правилник, трябва да се провежда от административно-техническото ръководство по планове, съгласно 266-то ПМС от 1953 г.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент.

Влезте в системата или вижте как да се абонирате.