Правилник по техническа безопасност при покриване на металите

СЪГЛАСУВАН С ЦЕНТРАЛНИЯ СЪВЕТ НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ СЪЮЗИ Писмо № 904 от 23. I, 1965 г.

ОДОБРЯВАМ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИТЕТА ПО МАШИНОСТРОЕНЕ (инж. М. Иванов)

Първа глава

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящият правилник е задължителен за всички действуващи, реконструиращи и строящи се галванични цехове, участъци и лаборатории на предприятия, институти, организации, развойни бази, учебни заведения и други към всички министерства и ведомства.
2. Проектирането, строителството, реконструирането и организирането на галваничните цехове и участъци трябва да отговарят на всички санитарни норми и изисквания и на настоящия правилник.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент.

Влезте в системата или вижте как да се абонирате.