Правилник по охраната на труда на учащите се при провеждане на производствено обучение и производствена практика

В сила от 10.02.1961 г.

Издаден от Министерството на просветата и културата

Обн. ДВ. бр.12 от 10 Февруари 1961 г.

Настоящият правилник урежда въпросите по охраната на труда на учащите се от всички видове и степени учебни заведения през време на производственото обучение и производствената практика.
Производственото обучение по смисъла на настоящия правилник обхваща учебната и производствената практика, практическата дейност при трудовото и политехническото обучение, както и другите форми на работа, включени в учебните планове и програми, посредством които се осигурява практическата подготовка на учащите се за живота.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент.

Влезте в системата или

Вижте как да се абонирате