Правилник по техническата безопасност при леене на металите

ПЪРВА ГЛАВА

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящият правилник е съгласуван с Управление „Охрана на труда“ при ЦСПС и е задължителен за всички предприятия, организации, ДЗС, ТКЗС, проектантски и конструкторски организации, научноизследователски институти, учебни заведения и др. независимо на кое ведомство или ведомства са подчинени.
2. Всички изисквания на правилника се отнасят за предприятията, цеховете и участъците, в които са застъпени процесите на леене на метали и сплави.
3. Ако при влизане в сила на настоящия правилник в съществуващите предприятия има отклонения от изискванията на правилника, които не представляват опасност за живота и здравето на хората, и за отстраняването им са необходими големи капиталовложения те се отстраняват в срокове, съгласувани между министерството или ведомството и съответния профсъюз. Когато отклоненията от изискванията на настоящия правилник представляват опасност за живота и здравето на хората, мероприятията се изпълняват независимо от размер а на капиталовложенията.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате активен абонамент.

Влезте в системата или

Изберете своя абонамент