Правилник за дейността на управителния съвет на фонд „Условия на труд“

ИЗДАДЕН ОТ МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

Обн. ДВ. бр.28 от 4 Април 2006г.

Раздел I.
Общи положения

Чл. 1. С този правилник се урежда дейността на управителния съвет на фонд "Условия на труд", наричан по-нататък "фонда".

 

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент.

Влезте в системата или вижте как да се абонирате.