Правила за водолазната дейност в Министерството на вътрешните работи

Утвърдени със Заповед №Iз - 881/03.08/2012 г.

ГЛАВА ПЪРВА

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПОДГОТОВКАТА НА ВОДОЛАЗНАТА ДЕЙНОСТ

РАЗДЕЛ I ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате активен абонамент.

Влезте в системата или

Направете своя абонамент