Правила за безопасно извършване на геологопроучвателно сондиране

1. Всеки новоприет работник може да се допуска та работа само след като е запознат с основните правила, осигуряващи безопасността на труда при извършване на същата. В изпълнение на това администрацията е длъжна да организира за такива случаи единични или групови инструктажи, беседи, лекции, така, че работникът да може да положи определения по закона изпит за минимални технически познания (техминимум).
2. Преди започване на работата завеждащият смяната — сменният майстор, е длъжен да прегледа щателно — състоянието на работните места—сондажното по мещение и площадките, а така също и на съоръженията инструмента и предпазните устройства. При случай, че намери недостатъци в тях, работата може да почне само след като последните бъдат отстранени.

 

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.

При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.