Постановление № 87 от 12 март 1997 г. за създаване на органи по разработването и осъществяването на политиката за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд

(Обн., ДВ, бр. 24 от 21.03.1997 г.; изм., бр. 96 от 24.11.2000 г.)

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ :

Чл. 1. (1) Създава Национален съвет по условия на труд към Министерския съвет като постоянен орган за осъществяване на координация, консултации и сътрудничество при разработването и провеждането на политиката за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент.

Влезте в системата или

Вижте как да се абонирате