Постановление № 297 от 28 декември 2005 г. за изменение на нормативни актове на Министерския съвет

(Обн., ДВ, бр. 2 от 06.01.2006 г.; изм., бр. 68 от 22.08.2006 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:

§ 1. (В сила от 31.03.2006 г.) Отменят се:

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.
При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.