Постановление № 297 от 28 декември 2005 г. за изменение на нормативни актове на Министерския съвет

(Обн., ДВ, бр. 2 от 06.01.2006 г.; изм., бр. 68 от 22.08.2006 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:

§ 1. (В сила от 31.03.2006 г.) Отменят се:

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент.

Влезте в системата или

Вижте как да се абонирате