Постановление № 246 от 14 август 2014 г. за определяне на критерии, при наличието на които в обекти на територията на Република България е задължително създаването на звена за пожарна безопасност

Обн. ДВ. бр.69 от 19 Август 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.57 от 28 Юли 2015г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:

 

Чл. 1. (1) Критериите, при наличието на които в обекти на територията на Република България е задължително създаването на звена за пожарна безопасност, се определят съгласно приложението.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент.

Влезте в системата или

Вижте как да се абонирате