Постановление № 2 от 11 януари 2016 г. за приемане на Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията от тях

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2 ОТ 11 ЯНУАРИ 2016 Г.
за приемане на Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията от тях

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент.

Влезте в системата или

Вижте как да се абонирате