Постановление № 175 от 16 юли 2008 г. за приемане на списък на професионалните болести

Обн. ДВ. бр.66 от 25 Юли 2008 г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:

Член единствен. Приема Списък на професионалните болести съгласно приложението.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент.

Влезте в системата или

Вижте как да се абонирате