Правилник № 0-39 за техническата безопасност и хигиената на труда в отделенията за физикална терапия и рехабилитация

ИЗДАДЕН ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА НАРОДНОТО ЗДРАВЕ

Обн. ДВ. бр.91 от 19 Ноември 1971 г.

Отменено основание - § 4, 1. от ЗР на Кодекса на труда отменя чл. 105 - ДВ, бр. 27 от 1986 г.

 

1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящият правилник се отнася за всички отделения и кабинети за физикална терапия и рехабилитация в здравните заведения от системата на Министерството на народното здраве и други ведомства.
1.2. Отделенията за физикална терапия и рехабилитация обхващат електросветолечебен сектор, инхалационен сектор, кинезитерапевтичен сектор (лечебна физкултура, лечебен масаж, трудова терапия), водолечебен сектор и физиопрофилактична площадка, лечебен плаж и кабинет за функционална диагностика и обучение във всекидневната трудова дейност според капацитета и профила на заведението.
1.3. За провеждане на различните видове физикално и рехабилитационно лечение се осигуряват отделни помещения.

 

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.

При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.