Норми за проектиране на административни сгради

(Публ., БСА, кн. 8 от 1981 г., изм. и доп., кн. 3-4 от 1985 г., отменена таблица 24 към т. 4.1.2, ДВ, бр. 69 от 1986 г., публ., БСА, бр. 6 от 1986 г.)

Нормите за проектиране на административни сгради са разработени от дирекции "Архитектура" към КНИПИТУГА при МСА на основа на съветския нормативен документ СНиП II-84-78 "Здания управлений. Нормы проектирования" и влизат в сила от 01.01.1982 година.
Нормите за проектиране на административни сгради отменят "Временни норми и изисквания за проектиране на административни сгради", поместени в Бюлетин за строителство и архитектура, кн. 3-4/1975 г. и отпечатани в отделно издание от 1974 год.

1.0.0. Общи положения
1.1.0. Тези норми са предназначени за проектиране на нови административни сгради и за реконструкция на съществуващи административни сгради с височина до 16 етажа, а също и за проектиране на административни помещения, разположени в сгради с друго предназначение.

 

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.
При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.