Норми за проектиране на производствени сгради за промишлени предприятия

Публ., БСА, бр. 4 от 1988 г. В сила от 01.07.1988 г.

Чл. 1. (1) Тези норми се прилагат при проектиране на нови и реконструкция на съществуващи производствени сгради в промишлените предприятия и при преустройство на непроизводствени в производствени сгради.
(2) Нормите не се прилагат за проектиране на:
1. сгради за производство и складиране на взривни вещества и средства за взривяване;
2. подземни производствени сгради;
3. селскостопански производствени сгради;
4. обслужващи и складови сгради с общо предназначение в промишлените предприятия.
(3) Нормите се прилагат едновременно с нормативните документи, дадени заедно с данни за отпечатването им в приложение 1.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент.

Влезте в системата или

Вижте как да се абонирате