Норми за проектиране на производствени сгради за промишлени предприятия

Публ., БСА, бр. 4 от 1988 г. В сила от 01.07.1988 г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) Тези норми се прилагат при проектиране на нови и реконструкция на съществуващи производствени сгради в промишлените предприятия и при преустройство на непроизводствени в производствени сгради.
(2) Нормите не се прилагат за проектиране на:
1. сгради за производство и складиране на взривни вещества и средства за взривяване;
2. подземни производствени сгради;
3. селскостопански производствени сгради;
4. обслужващи и складови сгради с общо предназначение в промишлените предприятия.
(3) Нормите се прилагат едновременно с нормативните документи, дадени заедно с данни за отпечатването им в приложение 1.

Текстът е достъпен само за абонати на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Стани част от стотиците абонати

Получи бърз достъп до експертна информация и документи, които можеш да приложиш веднага! Бъди винаги в час с актуалните нормативни изисквания!

Пълен достъп до всички ресурси

  • Нормативна база
  • Процедури по организация на дейностите по ЗБУТ и образци на фирмени документи (споделен от нас опит).
  • Ръководства с добри практики.
  • Презентационни и обучителни материали.
  • Достъп до специален раздел за опасни химични вещества и смеси.
  • Единствена по рода си услуга - анализ на промени в нормативните изисквания и уведомяване за необходимите стъпки по прилагането им!

ИСКАМ АБОНАМЕНТ