Норми и правила за проектиране на заведения за обществено хранене

Утвърдени с решение на Комитета по архитектура и благоустройство по протокол № 65 от 1961 г. В сила от 01.01.1962 г.

(публ., БСА, бр. 2 от 1962 г.); изм., ДВ, бр. 3 от 1996 г.

 

 I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

  1. Настоящите норми и правила са задължителни при проектирането на следните заведения за обществено хранене (нови или реконструкция на съществуващи): а) ресторанти; б) гостилници; в) закусвални; г) шкембеджийници; д) кебапчийници (бира и скара); е) столове; ж) бирарии; з) пивници; и) аперитиви; к) обществени кухни; л) сладкарници; м) кафе-сладкарници; н) кафенета; о) бюфети и павилиони.
  2. За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент.

    Влезте в системата или

    Вижте как да се абонирате