Наредба за трудовата книжка и трудовия стаж

Приета с ПМС № 227 от 23.11.1993 г.

Обн. ДВ. бр.102 от 3 Декември 1993 г., изм. ДВ. бр.48 от 13 Юни 2006 г., изм. ДВ. бр.10 от 6 Февруари 2009 г., изм. ДВ. бр.16 от 27 Февруари 2009 г., изм. ДВ. бр.67 от 21 Август 2009 г., изм. ДВ. бр.73 от 17 Септември 2010 г., изм. ДВ. бр.2 от 3 Януари 2018г.

Раздел I
Трудова книжка

Чл. 1. (1) При постъпване на работа работникът или служителят е длъжен да представи на работодателя трудовата си книжка с изключение на случаите, когато постъпва за първи път на работа.
(2) Работодателят, след като вземе необходимите данни от трудовата книжка, я връща на работника или служителя.
(3) Стойността на издадената за първи път трудова книжка е за сметка на работодателя, а при изгубване, в зависимост от вината-съответно на работника или служителя или на работодателя.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент.

Влезте в системата или

Вижте как да се абонирате