Наредба № 7 от 27.04.2018 г. за укрепване на превозваните товари

В сила на 20.05.2018 г.

Издадена от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Обн. ДВ. бр.39 от 11 Май 2018 г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) С тази наредба се определят:
1. задълженията на водачите и превозвачите за укрепване на товарите;
2. изискванията за укрепване на товарите при превоза, товаренето, разтоварването и обработката им;
3. видовете неизправности, свързани с укрепването на товарите и тяхната класификация;
4. контролът за укрепване на товарите.
(2) Укрепването на товарите, превозвани с пътни превозни средства (ППС), се извършва така, че да не пречи на безопасното управление на превозното средство и да не застрашава живота и здравето на участниците в движението, имуществото им, както и околната среда.

Чл. 2. Тази наредба се прилага за товари, превозвани с превозни средства с максимална конструктивна скорост над 25 km/h от следните категории:
1. моторни превозни средства от категория N1, проектирани и конструирани основно за превоз на товари, с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 t;
2. моторни превозни средства от категории N2 и N3, проектирани и конструирани основно за превоз на товари, с технически допустима максимална маса над 3,5 t;
3. превозни средства от категории O3 и O4, проектирани и конструирани основно за превоз товари с технически допустима максимална маса над 3,5 t;
4. колесни трактори от категория Т5, които се използват за превоз на товари главно по пътища, отворени за обществено ползване, и чиято конструктивна максимална скорост надвишава 40 km/h.

Глава втора.
ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВОДАЧИТЕ И ПРЕВОЗВАЧИТЕ ЗА УКРЕПВАНЕ НА ТОВАРИТЕ

Чл. 3. Преди натоварването водачът е длъжен:
1. да приложи най-подходящите методи за обезопасяване на товарите съгласно изискванията на чл. 8;
2. да определи броя и вида и да използва необходимите средства за максимална надеждност на обезопасяването.

Този материал е от специализираното съдържание на информационната система ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА.

До него имат достъп само абонатите на системата с ниво 1 и 2 на достъп!

Освен с достъп до тази статия те разполагат още и с:

? Процедури по организация на дейностите по ЗБУТ (стъпка по стъпка).

? Образци на фирмени документи по безопасност и здраве при работа.

? Ръководства с добри практики.

? Презентационни и обучителни материали.

? Достъп до специален раздел за опасни химични вещества и смеси.

? Процедурите и образците са специално разработени от нас!

? Да не забравяме и нашата специална услуга - анализ на промени в нормативните изисквания и уведомяване за необходимите стъпки по прилагането им!

Спести време с експертна информация и практики, които можеш да приложиш веднага!

Направете своя абонамент

За абонати: влезте в системата. Ако все още виждате това съобщение, най-вероятно абонаментът Ви е изтекъл, подновете го от тук.