Наредба № 2 от 5 февруари 2007 г. за здравните изисквания към компютърните и интернет зали за обществено ползване

Издадена от Министерството на здравеопазването
Обн. ДВ. бр.15 от 16 Февруари 2007 г.

Раздел I
Общи положения

Чл. 1. С тази наредба се определят здравните изисквания към компютърните и интернет зали за обществено ползване.
Чл. 2. Наредбата не се отнася за работни места с компютри и видеомонитори и за кабинети, в които се осъществяват обучение и извънучебни дейности на ученици с персонални компютри.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент.

Влезте в системата или

Вижте как да се абонирате