Наредба № 2 от 22.04.1994 г. за реда за установяване задължение за дежурство или за разположение на работодателя

Издадена от Министерството на на труда и социалните грижи
Обн. ДВ. бр.38 от 6 Май 1994 г.

Чл. 1. С тази наредба се установява редът за определяне категориите работници и служители, за които поради особения характер на работата им може да се установява задължение да дежурят или да бъдат на разположение на работодателя, както и максималната продължителност на времето за дежурство и разположение и редът за отчитането му.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент.

Влезте в системата или

Вижте как да се абонирате