Наредба № 2 от 12 септември 1990 г. за защита от аварии при дейности с опасни химични вещества

Бележка: Наредбата се упоменава като актуална в различни държавни документи. Към момента нямаме информация за нейната отмяна.

В сила от 01.01.1991 г.

Издадена от Комитета по качеството и Министерството на транспорта

Обн. ДВ. бр.100 от 14 Декември 1990г.

Раздел I.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент.

Влезте в системата или

Вижте как да се абонирате