Наредба № 15 от 21.08.1987 г. за хигиенните изисквания за бръснарските, фризьорските и козметичните салони

В сила от 01.01.1988 г.

Издадена от Министерството на народното здраве и социалните грижи

Обн. ДВ. бр.77 от 6 Октомври 1987 г.

Раздел I.
УСТРОЙСТВО И ОБЗАВЕЖДАНЕ

Чл. 1. (1) Бръснарските, фризьорските и козметичните салони (наричани по-нататък "салони") се откриват в самостоятелни помещения, построени или пригодени за тази цел. Към входовете се предвиждат антрета.
(2) Мъжките и дамските работни помещения се обособяват по технологичен принцип.
(3) Козметичните услуги за жени и мъже да се извършват в едно помещение, но с пореден график.

 

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент.

Влезте в системата или

Вижте как да се абонирате