Наредба № 12 oт 27 декември 2004 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с автомобили

Издадена от Министерството на труда и социалната политика и Министерството на транспорта и съобщенията
Обн. ДВ. бр.6 от 18 Януари 2005 г. В сила от 20.07.2005 г.

Раздел I
Общи положения

Чл. 1. (1) С тази наредба се определят минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) при работа с автомобили.
(2) Специфичните изисквания за осигуряване на ЗБУТ по видове работи са дадени в приложения № 1 - 5.
Чл. 2. (1) Наредбата се прилага на всички работни места съгласно чл. 2 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ), където се извършва работа с автомобили.
(2) Наредбата се прилага и от лицата, които самостоятелно упражняват трудова дейност.

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.
При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар