Наредба № 1 от 8 септемри 2015 г. за условията и реда за провеждане на обучение чрез работа (дуално обучение)

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
НАРЕДБА № 1 от 8 септемри 2015 г.
за условията и реда за провеждане на обучение чрез работа (дуално обучение)
(Обн. ДВ бр. 70 от 11.9.2015 г. ) 
Раздел І
Общи положения
Чл. 1. Тази наредба урежда условията и реда за провеждане на обучението чрез работа (дуално обучение), което се организира и осъществява в съответствие със Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО) и Кодекса на труда (КТ).

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент.

Влезте в системата или

Вижте как да се абонирате