Наредба за устройството, експлоатацията и техническия надзор на ацетиленови уредби

Приета с ПМС № 187 от 12.07.2001 г.

Обн. ДВ. бр.66 от 27 Юли 2001 г., изм. ДВ. бр.115 от 10 Декември 2002 г., изм. ДВ. бр.114 от 30 Декември 2003 г., изм. ДВ. бр.40 от 16 Май 2006 г., изм. ДВ. бр.85 от 20 Октомври 2006 г., изм. ДВ. бр.64 от 18 Юли 2008 г., изм. ДВ. бр.32 от 28 Април 2009 г., изм. и доп. ДВ. бр.103 от 28 Декември 2012 г., изм. ДВ. бр.24 от 12 Март 2013 г., изм. и доп. ДВ. бр.88 от 24 Октомври 2014 г., изм. ДВ. бр.60 от 20 Юли 2018г.

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) С наредбата се уреждат техническите изисквания, правилата и нормите за устройство, монтаж и безопасна експлоатация и редът за осъществяване на технически надзор на ацетиленовите уредби за получаване на ацетилен при взаимодействие на калциев карбид и вода, включващи ацетиленовите инсталации и съоръженията към тях.
(2) Ацетиленови инсталации по смисъла на наредбата са:
1. ацетиленови генераторни станции;
2. преносими ацетиленови генератори;
3. ацетиленови бутилкови инсталации;
4. пълначни станции за ацетиленови бутилки.
За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.
При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.