Наредба № РД-02-20-3 от 2.12.2020 г. за техническите изисквания за проектиране, монтаж, контрол, приемане и експлоатация на скелета

В сила от 12.06.2021 г. Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството
Обн. ДВ. бр.105 от 11 Декември 2020г.

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) С наредбата се определят:
1.видовете и класификацията на скелета;
2.техническите изисквания и правила за проектиране на скелета при изграждане, реконструкция, основно обновяване, основен ремонт или преустройство на съществуващи сгради и строителни съоръжения;
3. минималните изисквания за монтаж и демонтаж на скелета, включително към техните елементи и компоненти;
4. изискванията при експлоатация на скелета;
5. видове инспекции (проверки) в процеса на монтаж и приемане на отделните етапи, както и по време на експлоатация на скелето;
(2) Изискванията на наредбата не се прилагат за други временни съоръжения за работа на височина, като изработване на кофражни форми, подемни платформи с електрическо задвижване, хоризонтално подвижни платформи, люлки и др.
(3) При разработване на проектни документации за монтаж, преработка и демонтаж на различните видове скелета, които не са обхванати от тази наредба (като висящи скелета, предпазни скелета за покривни работи, временни покриви и др.), се ползват технически спецификации, указания, ръководства и добри практики.

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.
При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар

2 мнения за “Наредба № РД-02-20-3 от 2.12.2020 г. за техническите изисквания за проектиране, монтаж, контрол, приемане и експлоатация на скелета”

  1. Благодаря, инж. Илиева, за навременно предоставената полезна и необходима информация за новата Наредба. Това дава възможност на нас, професионалистите по ЗБУТ, да сме подготвени и по-малко изненадани от новите изисквания към прилаганите мерки за безопасност в предприятията ни.
    Бъдете здрави!

    Отговор
    • Благодаря за хубавите думи, инж. Харизанова. Радвам се, че успяваме да правим това, което сме си поставили за цел.

      Отговор