Наредба № 8 за микроклимата в подземните рудници

Издадена от Министерството на народното здраве
Обн. ДВ. бр.74 от 24 Септември 1985 г.

Раздел I
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С тази наредба се уреждат максимално допустимите хигиенни норми за микроклимата в подземните рудници.
Чл. 2. (1) Максимално допустимите норми за микроклимата, уреждани с тази наредба, наричани по-нататък само норми, определят допустимите стойности на елементите на микроклимата (температурата, относителната влажност и скоростта на движение на въздуха в подземните рудници).
(2) Нормите по ал. 1 не се спазват в случаите на извършване на аварийни и спасителни работи.

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.
При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.