Наредба № 4 от 11.05.1993 г. за документите, които са необходими за сключване на трудов договор

Издадена от Министерството на труда и социалните грижи
Обн. ДВ. бр.44 от 25 Май 1993 г., изм. и доп. ДВ. бр. 99 от 12 декември 2017 г.

Чл. 1. (1 - изм. ДВ, бр. 99 от 2017 г.) За сключване на трудов договор са необходими:
1. документ за самоличност, който се връща веднага;
2. документ за придобито образование, специалност, квалификация, правоспособност, научно звание или научна степен, когато такива се изискват за длъжността или работата, за която лицето кандидатства;

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.
При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.